SolidX logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

SolidX är ett konsultbolag inom IT och digitalisering. Bolaget erbjuder konsulter som verkar som kompetens- och resursförstärkning inom både privat och offentlig sektor. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Malmö.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.