Smoltek logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Smoltek startades för 14 år sedan som en spin out från Chalmers Tekniska Högskola och har sedan dess har utvecklat en processteknik för vertikala ytodlade nanostrukturer. I praktiken på materialet kol, men tekniken och patentportföljen är inte enbart begränsad till kol utan mer nanostrukturer som sådana, där materialet som skapas är anpassningsbart och kan användas till mycket. Bolaget fokuserar idag främst på halvledar- och elektronikmarknaden och ser man geografiskt så är huvudfokus på Nordamerika och Sydostasien.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.