SHT Smart High-Tech logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Genom en revolutionerande materialteknologi och en hög grad av automation avser SHT Smart High-Tech AB växa och bli en globalt ledande leverantör av nanobaserat material och lösningar för termisk kylning av elektronik.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.