Shortcut Media logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Shortcut Media är en mediekoncern inom filmkommunikation som utgörs av dotterbolagen Bond Street Film och Oddway Film. Shortcut Media är verksamma på den svenska marknaden och tillhandahåller ett komplett erbjudande för att hantera alla beståndsdelar i att producera rörligt material. Kundbasen bl.a. av storföretag, datorspels-utvecklare, OTT/TV-distributörer och myndigheter. Shortcut har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan 2016.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.