Shortcut Media logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Shortcut Media AB (”SMG” eller ”Bolaget”) är en mediekoncern inom filmkommunikation som utgörs av dotter-bolagen STARK Film och Magoo AB. SMG är främst verksamma på den svenska marknaden, men har därtill internationella kunder. Bolaget arbetar med rörlig bild och erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik samt speltrailers. Kundbasen består bland annat av välkända storföretag, datorspelsutvecklare, OTT/TV-distributörer och myndigheter. Shortcut har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan år 2016.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.