SensoDetect logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

SensoDetect ABär ett medtech-bolag baserat i Lund med fokus på psykisk ohälsa. Bolagets bakomliggande grundidé togs fram av forskare i Lund, vilka fann att hjärnstammens reaktion på ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.