Scandinavian Medical Solutions logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Scandinavian Medical Solutions är en dansk återförsäljare av begagnad bilddiagnostikutrustning. Produktutbudet inkluderar bl.a. CT- och MR-skannrar samt ultraljudsenheter och röntgenutrustning. Bolaget bedriver sin försäljning globalt och kunderna återfinns främst bland sjukhus. Scandinavian Medical Solutions grundades 2019 och har sitt huvudkontor i Danmark.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.