Scandinavian ChemoTech logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Scandinavian ChemoTech AB (publ) har utvecklat en behandlingsenhet som genom elektrokemoterapi kan användas vid behandling av cancer. Under det senaste året har Bolaget tecknat avtal med partners och distributörer i Filippinerna, Indien, Malaysia och Pakistan. Vidare har Bolaget under våren 2018 levererat sin första ordentliga order samt åtagit sig att leverera ytterligare två IQWave™-enheter. Detta gör att förutsättningar för att försäljningen ska ta fart ses som goda.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.