Safe Lane Gaming logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Safe Lane Gaming är ett spelbolag vilka utvecklar och förvaltar mobilspel. Koncernen består av moderbolaget Safe Lane Gaming AB (publ) med de helägda dotterbolagen Battlecamp AB, samt Raketspel Interaktiva Produktioner AB. Bolaget äger även enskilda spel såsom Death Dungeon, Idle War Camp och Fan of Guns under det egna varumärket Vanguard Gaming Studio. För att hålla en god företagsstruktur har Bolaget, under moderbolaget, valt att hålla koncernen uppbyggd genom fyra strategiska vertikaler: Battlecamp AB, Raketspel Interaktiva Produkter AB. Vanguard Gaming Studio och SLG Operations.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.