Refine Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Refine är en koncern som äger, bygger och förädlar varumärken inom digital handel. Refine är uppdelat i två affärsområden: Products och Digital Services. Affärsområdet Products består av varumärkesbolag som säljer produkter inom tre segment direkt till konsumenter, huvudsakligen via egen e-handel, samt via utvalda återförsäljare och egenägda fysiska butiker. Affärsområdet Digital Services består av Refines tjänstebolag som levererar digitaliseringstjänster till företagskunder som siktar på att bli framgångsrika inom den digitala handeln. Refine är noterat på First North Stockholm via ett omvänt förvärv under våren 2023.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.