Redsense Medical logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) grundades 2006 baserat på idéer VD Patrik Byhmer och resterande medgrundare utformat sedan tidigt 2000-tal. Bolaget tillhandahåller produkten Redsense, vilket är ett system som upptäcker blodläckage vid hemodialys (bloddialys).

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.