Recyctec logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Recyctec Holding AB är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Bolaget grundades år 2005 och har sin reningsanläggning och huvudkontor i Jönköping.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.