RanLOS logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Bolaget utvecklar och säljer testsystem för att mäta kvalité på bland annat antenner och kommunikationssystem och riktar sig främst mot sektorerna Automotive och Telekom. RanLOS erbjuder en nyckelfärdig lösning som består av hårdvara och mjukvara och kan testa alla relevanta standarder såsom 4G, 5G och wifi. Verksamheten drivs globalt med återförsäljare i Europa, Asien och USA. Bolaget grundades 2016 och har sitt ursprung från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.