QLife logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Qlife Holding är verksamma inom medicinteknik och är specialiserade inom forskning och utveckling av IVD-enheter. Enheterna används som biomarkörstester i blod och används som komplement till övriga tester inom vården.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.