PROMIMIC logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Promimic är specialiserade inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom ytmodifieringar. Exempel på specialistområden inkluderar ytmodifieringar för osseointegration för ortopediska och dentala implantat. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Amerika, där forskning och utveckling bedrivs i egen regi men även via samarbetspartners.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.