Pricer logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Pricer är verksamt inom teknikbranschen. Bolaget erbjuder diverse butikslösningar som används i operativa processer samt i hyllkantsetiketter. Bolagets kunder består huvudsakligen av små- och medelstora företagskunder verksamma inom ett flertal branscher, med störst inriktning mot dagligvaruhandeln. De digitala lösningarna vidaresäljs på en global marknad. Pricer grundades 1997 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.