Prevas logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Prevas är ett konsultbolag som arbetar på två sätt, dels hjälper bolaget kunder att utveckla produkter vilket kan vara allt från uppkopplade produkter, mjukvara, design eller hårdvara där ett exempel är medicintekniska instrument. Det andra benet är produktionsutveckling där Prevas primärt arbetar med att digitalisera och automatisera nordisk industri – framförallt arbetar man med  robotar, koppla upp saker i fabriker samt med logistik i fabriker. Prevas är idag ungefär 600 medarbetare vilka arbetar i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget är verksamma i en rad olika sektorer, bland annat försvar, industri, energi, telekom och Life Science.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.