Precomp Solutions logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Precomp Solutions är verksamma inom tillverkningsindustrin. Idag tillverkar bolaget precisionskomponenter som används inom fordons- och verkstadsindustrin. Störst fokus ligger inom finklippning, samt pressning och montering. Produkterna används som slutkomponenter hos industriella kunder och kan innefatta enskilda komponenter till större delsystem. Bolaget gick tidigare under namnet Consilium och har sitt huvudkontor i Ulricehamn

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.