Prebona logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Prebona är ett materialteknikbolag och solution provider som adresserar olika utmaningar inom en rad befintliga marknadssegment. Alla produkter baseras på bolagets unika, patenterade teknologi Prebona CompoTech. Bolaget är indelat i tre affärsområden, Prebona AirCare, Prebona SurfaceCare och HealthCare.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.