PolyPlank logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

PolyPlank AB (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) är ett Cleantech företag som tillverkar, säljer och monterar kompositmaterial som framställs genom en processteknik av träfiber och återvunna termoplaster. De polymerbaserade fiberkomposit-materialet, som även benämns Wood-Plastic composite (WPC), tillverkas av återvunnen plast och spill av träfiber, utan tillsatsämnen vilket gör PolyPlanks produkter helt återvinningsbara. Produkterna är ett alternativ till bland annat tryckimpregnerat virke och innehar en rad konkurrensfördelar. Bolaget har sin huvudsakliga försäljning i Sverige, men riktar sig mot den nordiska marknaden.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.