Polygiene logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Bolaget Polygiene bygger varumärket Polygiene® kring funktionen luktkontroll och Polygiene Stay Fresh®-lösningar för konsumenter. Polygiene bygger sitt varumärke genom att aktivt arbeta med hela värdekedjan från utveckling och tillverkning hos underleverantörer till marknadsföring, distribution och aktiv kundsupport. Polygienes vision är att förändra på hur man ser på textilier från ”konsumtion till hållbart”, där fokus ligger på hållbarhet. Med Polygiene® kan man tvätta kläder hälften så mycket – och använda dem dubbelt så länge.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.