Plexian logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Plexian AB är ett FinTech-bolag som verkar inom segmenten elektroniska betalningar och försäljningsdrivande lojalitetslösningar, där Bolaget har utvecklat betalningsplattformen Edge Visa baserat på affärsmöjligheter skapade genom Open Banking. Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partnerbolag med stora medlemsdatabaser, exempelvis Fitness24Seven med cirka 300 000 medlemmar som Plexian ingått avtal med, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge Visa. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen ingår Plexian överenskommelser med olika säljare av produkter och tjänster om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge. Det monetära värdet skapas vid användning av Edge vilket sedan delas mellan samtliga intressenter; partnerbolaget, säljaren, konsumenten och Plexian. Modellen balanserar intressena hos konsumenter, säljare och partners genom att erbjuda konsumenter skräddarsydda erbjudanden som ger riktiga pengar tillbaka vid köp, s.k. cashback, bistå säljare i att nå de mest relevanta kunderna till en kostnad som uppstår först vid försäljning samt förse partners med en plattform för att kapitalisera på användardriven data. Plexians affärsmodell gynnar därmed samtliga parter och skapar en, för marknaden, unik ”win-win-win”-situation.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.