Pharmacolog logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Pharmacolog är specialiserade på effektiva lösningar för att optimera intravenös medicinering och förhindra fel. Bolaget erbjuder för närvarande tre lösningar: DrugLog®, WasteLog™ och PrepLog®.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.