Permascand logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Permascand är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer inom bland annat framställning av grön vätgas, litium och vattenrening. Bolaget levererar elektroder, elektrokemiska celler och eftermarknadstjänster till flera olika branscher. Forsknings- och utvecklingsverksamhet och produktion drivs från huvudkontoret i Ljungaverk och säljorganisationer finns i Sverige, Tyskland och Nordamerika.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.