OrganoClick logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

OrganoClick grundades för 13 år sedan baserat på två professorers tidigare forskning inom naturkemiska processer som inleddes på 90-talet. Bolaget jobbar i grund och botten med grön kemi, och är ett materialkemiskt-bolag, där OrganoClick adresserar olika typer av slutmaterial, men allt baseras på samma eller liknande grundteknik. Bolaget jobbar idag mot textil- trä- och biokompositindustrin, där kunderna använder tekniken på olika sätt baserat på vad för typ av slutprodukt som önskas.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.