Eurobattery Minerals logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Eurobattery Minerals (Tidigare Orezone) förväntas generera volym och omsättning från Corcel-projektet under 2020 och därefter estimeras en stark tillväxtresa med årliga marginalförbättringar. Bolagets ambition är att agera leverantör av essentiella metaller såsom kobolt till elfordons-marknaden som förväntas växa med en årlig tillväxttakt om ca 22 % mellan 2018 och 2025. Utöver elfordon väntas också årlig efterfrågan av både koppar, nickel och kobolt öka, vilket gynnar Eurobattery Minerals som har prospektering på nämnda metaller i Corcel-projektet. I januari 2015 hade bolaget 10 undersökningstillstånd. Tillstånden finns i Norrbotten, Värmland och Västerbotten.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.