Orexo logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på terapiområdena smärta och inflammation. Bolaget har kommersialiserade produkter, utvecklingssamarbeten med partners och egna utvecklingsprogram. Orexo har tre produkter på marknaden:

  • Zubsolv är för behandling av opiatberoende
  • Abstral är för behandling genombrottssmärta hos cancerpatienter.
  • Edluar är för behandling av tillfälliga sömnbesvär.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.