Optomed logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Optomed är verksamt inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling av specialiserade ögonkameror. Utveckling sker av både hård- och mjukvara som vidaresäljs under olika varumärken. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den nordiska marknaden.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.