OptiFreeze logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

OptiFreeze har sin bakgrund i forskningsprojekt som inleddes 2008 på Lunds Universitet med syftet att göra det möjligt för frukt- och grönsakceller att bättre motstå frys- och upptiningsprocessen. OptiFreeze bildades sedermera år 2011 med hjälp av ArcAroma som finansiär. Bolaget tillhandahåller lösningar för livsmedelsindustrin och växtsektorn baserade på innovativ teknik och banbrytande metoder. Tekniken förbättrar färg, struktur, lukt, smak och ökar hållbarheten. I stora drag skulle man kunna säga att tekniken förlänger hållbarheten på mängder av olika produkter. I praktiken innebär det att man vakuumimpregnerar med pulselektriska fält (PEF), exempelvis grönsaker, snittblommor eller sticklingar.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.