Opter logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Opters marknadsledande transportplaneringssystem utgör navet i affärsverksamheten för ca 500 transportföretag i Norden. Bolagets mjukvara för administration, planering och kommunikation av transportuppdrag levereras som en prenumerationstjänst (SaaS) via server- eller molndrift. Bolaget grundades år 2002 och har sedan dess etablerat en stark position i Norden med en marknadspenetration överstigande 50 % på den svenska samt norska marknaden. Opters kunder består huvudsakligen av små och medelstora transportföretag som utför godstransporter inom B2B. Bolaget är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan år 2021.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.