Opter logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Opter är ett SaaS-bolag. Bolaget utvecklar och säljer en egenutvecklad standardmjukvara för transportplanering till transportbolag i Norden. Bolagets mjukvara hanterar administration, planering och kommunikation av transportuppdrag samt integrationer till transportköpares system. Opter grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.