Northgold logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Northgold är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guld och silver. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst inriktning mot grossister samt diverse återförsäljare. Verksamheten bedrivs med störst närvaro i Finland.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.