Nordic Waterproofing Holding

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Nordic Waterproofing är en av Europa producenter och leverantörer av tätskiktprodukter och tillhörande tjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastrukturer. Koncernen når sina kunder genom varumärkena, AL-Katot, Hetag Tagmaterialer, Kerabit, KerabitPro, Mataki, Nortett, Phønix Tag Materialer, SealEco och Trebolit. Koncernens produktion sker i Danmark, Finland och Sverige. Koncernen har fler än 650 anställda och verksamhet i åtta länder.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.