Nischer Properties logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Nischer Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder, där bolaget idag arbetar inom fem nischer – därav namnet Nischer Properties.

Start living är ett koncept som erbjuder prisvärda boenden med kvadratsmart planlösning. På så sätt finns utrymme att leva stort på en liten yta. Konceptet riktar sig till ungdomar och andra som söker sitt första egna boende.

Competence Living är ett koncept som erbjuder företag långa blockhyresavtal med flertalet lägenheter samt service i form av möblering, städning mm om så önskas.

Family living är ett koncept med ambitionen är en planlösning som är så flexibel att man kan bo kvar i samma boende även när familjen genomgår en förändring. Exempelvis väggar som enkelt kan sättas upp, flyttas eller tas ner i takt med att behoven förändras. Med andra ord rör det sig om småhus och lägenheter som är yteffektiva och litet mindre.

Grand Living är ett koncept som erbjuder kvalitetsboende för aktiva människor i den övre medelåldern. Konceptet är utvecklat ihop med arkitekten Thomas Sandell och präglas av god estetik, hög kvalitet och komfort samt generösa gemensamhetsytor. Detta koncept är igång med projektet i Örnsköldsvik.

Care Living är ett koncept som erbjuder kundfokuserade stödboenden för äldre som vill bo kvar i en hemmaliknande miljö, med andra ord äldreboenden och LSS-boenden. Detta koncept är igång med projektet i Järfälla.

 

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.