NFO Drives logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

NFO Drives utvecklar frekvensomformare som används för motorstyrning av elmotorer. Bolagets patenterade teknik avser skapa en energieffektiviserande produkt som skall kunna användas i diverse maskiner för att optimera motorns varvantal och således minska energiförbrukningen. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden, med en på sikt växande europeisk marknad. Bolaget grundades år 1996 och har sitt huvudkontor i Karlshamn.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.