NextCell Pharma logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, ett läkemedel baserat på stamceller, som tagits fram med bolagets proprietary selektionsalgoritm. Protrans utvecklas i första hand för behandling av avstötningskomplikationer vid transplantation samt autoimmuna, och inflammatoriska sjukdomar. I bifirman Cellaviva erbjuds blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.