Nepa logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.