Moberg Pharma logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Moberg Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag. Bolagets produktportfölj inkluderar receptfria produkter för behandling av hudåkommor och smärta och säljs under koncernens egna varumärken. Portföljen utvecklas genom förvärv och licensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Bromma.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.