Mintra logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Mintra Holding är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvarubaserade plattformar. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för administration, fakturering samt som system för ledarskap och managementfrågor. Kunderna består av företagskunder verksamma inom flera sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.