Micro Systemation logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Micro Systemation är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar, producerar och säljer utrustning till brottsutredande myndigheter. Systemen som bolaget utvecklar säkrar bevis i beslagtagna mobiltelefoner, handdatorer & GPS:er. Bolaget vidaresäljer produkterna både direkt och via partners där kunderna återfinns på global nivå. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.