Metacon logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Metacon erbjuder marknaden unika produkter som är baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, telekomsektorn och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. I Metacons grekiska dotterbolag, Helbio S.A. hanteras all R&D samt tillverkning. Helbio har mer än 20 års forsknings- och utvecklingserfarenhet av kärnan i bolagets teknik som kallas katalytisk ångreformering. Dotterbolaget har varit mycket konkurrenskraftigt när det gäller att vinna EU-finansierade forskningsprojekt. Mot denna bakgrund börjar Metacon nu få fram kommersiella produkter. Metacon har även ett dotterbolag i Japan för försäljning & marknadsföring, ett land som uttryckt en vision att bli en vätgasnation.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.