Meltron logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Meltron AB (publ)  är ett skandinaviskt LED-belysningsbolag med bas i Sverige och Finland. Bolaget utvecklar och säljer högkvalitativa belysningsprodukter med patenterad drivdonsteknik och teknikkontroll för lampor. Bolagets produkter besitter en teknik som medför en mer effektiv distribution av ljus, med lägre energiförluster och minimal elektromagnetisk störning. Genom avancerad optisk teknik och sofistikerad kylning kan Meltrons produkter ge kraftfullt ljus i mycket kompakta och lättare konstruktioner. Meltron grundades 2014 och har varit noterade på NGM Nordic-MTF sedan 2016.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.