Medfield Diagnostics logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland aktörer inom sjukvård. Instrumenten används i huvudsak vid urskiljandet av olika strokefall. Utöver används bolagets egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.