Mantex logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Mantex är ett cleantechbolag som utvecklar och säljer innovativa lösningar baserade på deras patenterade mätteknik. Bolagets teknik används inom biomaterialindustrin, där tekniken möjliggör automatisk och beröringsfri realtidsanalys av biomaterials fukthalt, askhalt, samt energiinnehåll. Mätdatan används sedan för att förbättra effektiviteten i pappersbruk och biokraftverk, samt för att värdera biobränsle.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.