Mangold logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Mangold AB är en fondkommissionär som erbjuder finansiella tjänster till företag och privatpersoner, med verksamhet inom både Investment Banking och Private Banking. Mangold är även aktiv som likviditetsgarant och agerar också som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och är medlem på Nasdaq Stockholm, Spotlight Stock Market och NGM Nordic SME samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.