Magnora logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Magnora är verksamma inom energisektorn. Bolaget investerar i förnybara energilösningar såsom sol och vindkraft. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från identifiering av investeringsmöjligheter, till den färdigbyggda fasen. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades ursprungligen under 2001 och har sitt huvudkontor i Arendal.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.