LMK Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

LMK Group tillhandahåller måltidslösningar genom diverse varumärken och dotterbolag. Bolaget erbjuder kunderna en prenumerationstjänst där ett urval av recept med tillhörande matkasse ingår. Koncernen är verksamma på den skandinaviska marknaden genom varumärken som Linas Matkasse, Godtlevertgruppen och Retnemt. Kunderna består huvudsakligen av privata aktörer. LMK Group grundades 2008.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.