LifeClean logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

LifeClean International är en koncern med tre bolag, vilka är LifeClean, Kempartner och Kemibolaget Ocean. LifeClean har under senaste årtiondet forskat och utvecklat en metod för att stabilisera klordioxid (CIO2) förbättrat med ytterligare ingredienser, vilket ger en vätska med överlägsna desinfektionsegenskaper som använts för att utveckla miljövänligare desinfektionslösningar som säljs inom flertalet användningsområden. Bolagets teknologiska plattform är patenterad och vår desinfektion är en så kallad high-level desinfektion, vilket innebär en bevisad maximal antimikrobiell effekt mot hela det mikrobiella spektrumet inklusive sporer.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.