Learning to Sleep logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Learning to Sleep är en digital sömnklinik som grundades år 2009, vilka tillhandahåller platsoberoende, digital och evidensbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT)-behandling mot sömnsvårigheter. Detta möjliggörs genom Bolagets mobilapplikation där privat-personer kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet, vilket är fritt från biverkningar och medför inga risker att patienter utvecklar missbruk, vilket annars kan vara fallet med beroendeframkallande sömnmedel. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden, där kunderna består av både privatpersoner och företag. Learning to Sleep är börsnoterade på Nasdaq First North Growth Market sedan år 2022

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.