Learning to Sleep logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Learning to Sleep är en digital sömnklinik som grundades år 2009, och tillhandahåller platsoberoende, digital och evidensbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT)-behandling mot sömnsvårigheter. Tjänsten förmedlas till konsumenter genom att patienter via Bolagets mobilapplikation får konsultationer av psykologer. Bonzun Evolve, som förvärvades under Q3-2023, tillhandahåller tjänster avseende stresshantering, vilka är utvecklade av forskare vid Karolinska Institutet som en vidareutveckling av klassisk KBT. Programmet hjälper medarbetarna genom att bilda konkreta strategier för att förbättra stresshantering. Learning to Sleep är noterade på First North sedan 2022.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.