Kontigo Care logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Kontigo Care är ett svenskt forskningsbolag inriktat mot att erbjuda digitala lösningar inom beroendevård. Bolaget har utvecklad en plattform för digital mobilvård som möjliggör diagnos, vård och eftervård av personer med alkoholberoende. Bolaget grundades år 2013 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.