KnowIT logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Knowit är ett konsultbolag verksamt inom verksamhetsutveckling och systemutveckling. Förvärvet av Metronet AS innebar att Knowit Neloab blev en av de största kommunikationsbyråerna i Norge. Företaget har verksamhet på 20 orter i Sverige, 5 i Norge, Estland, Danmark och Finland. Sverige är den största marknaden. De största brancherna är Offentlig sektor, bank finans och försäkring, Industri och Telekom.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.