Kinda Brave logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Kinda Brave Entertainment Group AB (”Kinda Brave” eller ”Koncernen”) grundades år 2022 och är idag en modern spelkoncern bestående av tre verksamhetsområden: spelstudios, IP:s och tredjepartsförläggning. Koncernen består av fyra oberoende spelstudios med erfarna spelutvecklare från tidigare roller inom exempelvis EA, Sony och Stillfront. Huvudnischen är inom indiespel, och Koncernen utvecklar för närvarande ett oannonserat flaggskeppsprojekt, vilket leds av den tidigare medgrundaren av Unravel-serien. Vidare äger Kinda Brave IP:s från egenutvecklade spel och förvärvade spelstudios samt en division inriktad på förläggning av speltitlar, producerade av tredjepartsaktörer.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.